+420 777 877 410 info@koladetem.cz

Více info

Základní činnost

Hlavním cílem projektu Kola Dětem je pečlivě vytipovaným dětem žijícím v nouzi darovat jejich první kolo v životě. Pro vytipování dětí oslovujeme vždy několik organizací v jednom regionu, zejména ředitele škol a sociální pracovnice, což je podle našich zkušeností nejefektivnější zdroj. Ony znají dobře zázemí a situaci rodin a mohou doporučit rodiny, které se obecně snaží, jejich sociální vztahy v rodině fungují, ale z mnoha různých důvodů, často ne osobně zaviněných, se ocitly na dně.

Nesnažíme se vyřešit finanční rodinnou situaci, která může být dlouhodobě složitá z různých příčin, ale chceme dát důvod k troše radosti konkrétnímu dítěti.


Jak můžete pomoci

Celý proces je nastaven tak, aby byl od začátku do konce transparentní. Pomoci je jednoduché –  můžete přispět jakoukoli částkou na náš účet  nebo, chcete-li, můžete jako skupinka známých či kolegů koupit helmu či celé kolo pro jedno již konkrétní vytipované dítě. 

Můžete též darovat kolo použité, ale zde apelujeme velmi na to, aby kola byla víceméně nová, jen málo používaná a opravdu velmi zachovalá. Chceme dětem udělat opravdu radost z něčeho nového, pěkného, co si nemohly do teď pořídit a na co budou náležitě hrdí.


Oficiální předávání kol

Oslovujeme vždy několik rodin v jednom kraji, aby bylo pro rodiny vůbec možné se na předávání kola dostavit a kolo dopravit domů. Kola jsou předávána v daném regionu společně více dětem najednou na oficiální předávací akci. Většinou předáváme několik kol okolo vysvědčení a dále symbolicky okolo Vánoc.

Tohoto předávání se mohou účastnit i sami dárci. Do předávání kol zapojujeme též rodiče či zákonné zástupce, kteří se předávání účastní spolu s dětmi a na předávání mimo jiné podepisují darovací smlouvu. V té se zavazují užívat daru ve prospěch dítěte a poskytnout dítěti aktivní asistenci, kontrolu a vedení k bezpečnému užívání tohoto daru. Kolo darujeme vždy s helmou, jelikož bezpečnost je každopádně důležitá.


Jak hledáme dárce?

Oslovujeme lidi z několika oblastí:

Organizace z „bikové“ oblasti:  Oslovujeme dodavatele, prodejce a servisy kol…, které by tato myšlenka mohla oslovit, protože se to týká toho, co tolik i oni sami milují. Stejně tak samozřejmě oslovujeme přímo profesionální i amatérské bikery a vůbec lidi z bikové komunity, kteří se obecně vyznačují vzájemnou propojeností a silným společným zájmem.

Obchodní společnosti : Dále oslovujeme konkrétní společnosti, firmy, korporace a další organizace. Věříme, že i jim by mohl projekt být sympatický, protože i zde jsou lidé, kteří si dokáží vzpomenout na svou radost, když dostali své první kolo.

Propagační akce : Pořádáme své akce a sbírky a účastníme se jiných společenských, sportovních a kulturních událostí, kde představujeme náš projekt a snažíme se oslovit co nejvíce nadšenců, dobrovolníků a dárců.

Víte o akci z Vašeho okolí? : Víte o nějaké chystané společenské, sportovní či kulturní akci ve Vašem okolí, kde bychom se mohli připojit a představit náš projekt a uspořádat malou sbírku? Máte-li pro nás tip, podělte se o něj s námi.


Jaké rodiny zapojujeme do projektu?

Jdeme svojí cestou

Jsme si vědomi, že možností, jak přispět na dobrou věc,  je v naší zemi nepřeberné množství – dětem z dětských domovů, postiženým dětem, dětem z národnostních menšin atd. – což je samozřejmě dobře. My jdeme ale malinko jinou cestou, kde věříme, že je ještě prostor pro pomoc. Uvědomujeme si, že mezi českými rodinami narůstá procento rodin NA hranici nebo spíše ZA hranicí chudoby. Chudoby nenápadné, ale skličující. Tyto rodiny nemají nárok na žádné zásadní finanční podpory, přičemž žijí nebo spíše přežívají ze dne na den.

Mohou to být matky samoživitelky s dětmi, v azylových domech, prarodiče pečující o svá vnoučata namísto rodičů či prostě jen rodiny s velmi složitou životní situací.

Outsideři

Jejich děti nejezdí na školní výlety, lyžařské kurzy, školy v přírodě či nenavštěvují zájmové kroužky. Řeší spíše náklady na naprosto základní věci, jako je oblečení či obědy ve škole. Takové děti jsou pak samozřejmě do značné míry outsidery a pociťují to téměř na každém kroku.

Sociálně slabé ale fungující rodiny

Nikdy to nicméně není tak, že by se nám rodiny ozývaly samy. Naopak. My se spojíme se školami a sociálními pracovnicemi v regionu, na který se právě zaměřím a tito nám pak pomohou pečlivě vytipovat vhodné rodiny. Dbáme, abychom se vždy shodli na tom, že hledáme rodiny, které se obecně snaží, děti navštěvují školu, v rodině není nějaká závislost apod. Prostě rodiny fungující, které se ale z mnoha důvodů dostaly do velkých či dlouhodobých finančních potíží. Tyto rodiny a děti, mají-li o náš druh pomoci zájem, rádi po splnění několika vstupních podmínek zapojíme do našeho projektu.


Jak vytipováváme rodiny

Jak hledáme děti pro náš projekt

Potencionálně vhodné děti z rodin ve značné finanční nouzi vybíráme velmi pečlivě. Za tímto účelem oslovujeme organizace z těchto oblastí:

 •   ředitelé mateřských a základních škol – nejefektivnější zdroj
 •   pracovní a sociální úřady
 •   azylové domy
 •   nízkoprahové spolky – které se věnují volnočasovým aktivitám s dětmi či problémovým a ohroženým skupinám dětí
 •   neziskové organizace – zejména ty, které mají terénní pracovníky a s dětmi ze složitých poměrů jsou v každodenním styku

Znalost rodinného zázemí

Pracovníci výše zmíněných organizací znají pozadí životních situací těchto rodin a vědí, které děti do naší cílové skupiny spadají a které z nich by si mohly tuto pomoc přát, ocenit ji a vážit si jí. Těmto rodinám předají informaci o Iniciativě Kola Dětem a ty se poté mohou v případě zájmu a při splnění několika málo vstupních podmínek zapsat do seznamu zájemců. Z těchto je pak dle kritérií a dle počtu dárců vybráno několik rodin, které jsou do projektu finálně zapojeni.


Cyklojízdy

Společné cyklojízdy

Chceme pořádat společné cyklojízdy, kde se můžeme s obdarovanými opět setkat, získat zpětnou vazbu o jejich radosti a užitku z daru, o jejich cyklozážitcích a zkušenostech a společně si vyjet na malou projížďku.

♥  Tomáš Slavata Triatlon Tour – Zároveň spolupracujeme s Tomášem Slavatou, neúnavným filantropem, který každoročně v mnoha regionech pořádá dlouhou řadu charitativních závodů “Tomáš Slavata Triatlon Tour”, kde se mohou uplatnit děti z dětských domovů, děti ze sociálně slabých rodin a samozřejmě i děti z normálních rodin.

Kolo není jen dopravní prostředek z bodu A do bodu B.“ 

 •  pocit, že i já mám něco, co „ostatní děti“, a jsem jedním z nich
 •  silný prostředek k hlubší a přitom nenásilné integraci s okolím
 • možnost dělat nějaký sport a nezatížit přitom rodinný rozpočet
 • zdravý životní styl

Kolo přináší požitky i z jízdy jako takové

 • osobní a prožitý pocit volnosti a svobody
 • prožitek z jízdy rychlé, nebo jindy z jízdy pomalé
 • radost z jízdy o samotě a jindy společný prožitek z jízdy s partou
 • objevování nepoznaných možností a míst „za hranicemi svých dosavadních dní“

Věříme též v celkový přínos cyklistiky:

 • nabízí nejefektivnější formu transportu lidí
 • neznečišťuje životní prostředí a nepřispívá tak k negativním klimatickým změnám
 • ulevuje městské dopravní přeplněnosti
 • navrací lidi do lepší fyzické a zdravotní kondice

Kolo nás spojuje, ale zároveň umožňuje na chvíli uniknout.  A díky kolu můžeme zažít  věci a vidět místa, která by nám jinak zůstala skrytá. A to vše stojí za to.


Kdo jsou lidé okolo projektu Kola Dětem

Na projektu pracuji hlavně já, Andrea Radová, zakladatelka projektu. Avšak bez ohromné podpory celé mé rodiny, včetně mých dětí, které nám již pravidelně pomáhají při předávání kol a dále podpory mých úžasných přátel, by to celé nešlo. Jsme tedy skupinka přátel, kteří se rozhodli podpořit tuto myšlenku a všichni dělají tuto činnost zdarma při své práci a rodinách.

Jak drahá kola darujete?

Darujeme spíše kola ze střední cenové třídy. Musíme počítat s tím, že pokud si rodina nemůže nové kolo dovolit, nejspíš si nebude moci dovolit ani eventuální opravu drahého kola. Také se samozřejmě může stát, že kolo bude ukradeno, či prostě z něj dítě za 2-3 roky vyroste. Chceme, aby kolo udělalo dítěti službu alespoň po tuto dobu a nejlépe, aby kolo mohlo být děděno či darováno dále. Nejdeme ani cestou nejlevnějších kol, aby, pokud možno, kolo posloužilo bezporuchově optimální dobu.

Kdo je majitelem kol po předání?

Kolo je dar a stane se majetkem rodiny dítěte. V Darovací smlouvě se rodič zavazuje darované kolo užívat výhradně pro potřebu obdarovaného dítěte, a to po dobu minimálně 2 let. Po tomto období může rodina kolo darovat či prodat třetí straně, přičemž se zavazuje eventuální výtěžek použít ve prospěch dítěte. Je též možnost kola vrátit zpět naší iniciativě, která pro ně najde další uplatnění.

Berete použitá kola?

Po větším uvážení jsme se rozhodli jít cestou též kol z druhé ruky, nicméně rádi bychom požádali o kola opravdu velmi málo použitá, ve velmi dobrém stavu a po servisní kontrole. Chceme pomoci dětem, které do této doby zažívaly pouze nouzi a rádi bychom, aby mohly být děti na své první kolo hrdy a aby jim kolo dobře posloužilo.

Které rodiny se mohou zapojit do projektu?

Děti vytipováváme zejména přes ředitele a učitele škol, kteří povětšinou vědí přesně, které dítě trpí nedostatkem a znají i pozadí jejich životní situace. Dle našich zkušeností je toto nejefektivnější zdroj. Dále jsme ve spojení s úřady práce, které mají na starosti agendu většiny sociálních dávek. Obecně ale platí, že není naším cílem zkoumat dopodrobna rodinné příjmy, zaměstnanost atd. Nesnažíme se vyřešit finanční rodinnou situaci, která může být dlouhodobě složitá z různých důvodů, ale chceme dát důvod k radosti konkrétnímu dítěti, žijícímu v nouzi.

Co musí rodina splnit?

Pracovníci výše zmíněných organizací osobně kontaktují rodiny v nouzi, které pečlivě vytipovali na bázi osobních znalostí a o kterých věří, že by mohli mít zájem o náš specifický druh pomoci, a informují je o našem projektu. Pokud si taková rodina přeje zapojit se, je poté zapotřebí splnit několik málo vstupních podmínek, jako je např. vyplnění důležitých údajů a také osobně namalovaný obrázek od daného dítěte na téma “děti a kolo”. Dále rodiče, kteří se účastní předávání kol spolu s dětmi, musí na předávání kol podepsat Darovací smlouvu a souhlasit s jejími podmínkami, viz. další bod.

Co podepisuje rodič v Darovací smlouvě?

Vždy ještě před oficiálním předáním kol podepisují rodiče Darovací smlouvu, kde se mimo jiné zavazují užívat kolo ve prospěch dítěte, aktivně se účastnit jeho osvojování si jízdy na kole, vést dítě k bezpečnému užívání daru (zejména užívání ochranné přilby, která je vždy součástí daru) a potvrzují souhlas, že kolo nesmí alespoň po dobu dvou let prodat či darovat třetí straně.

Kdo má zodpovědnost za případný úraz či škodu?

V souvislosti s obdržením tohoto daru rodiče jednoznačně a písemně v Darovací smlouvě přijímají skutečnost, že dárce ani členové této iniciativy nenesou žádnou zodpovědnost za případné škody či zranění, které by mohly vzniknout z vlastnictví a užívání tohoto daru. Opravy a servis kola jsou též  v plné odpovědnosti rodičů.

Jak probíhá předávání kol?

Předávání kol se uskutečňuje na předávací akci pro několik dětí z jednoho regionu najednou. S dítětem se účastní vždy též někdo z rodičů. Před předáním kol pohovoříme o naší iniciativě a o původním zakladateli z USA Marku Reynoldsovi a jeho životním příběhu, který nás k tomuto projektu inspiroval. Na předávací akci jsou zváni též dárci, kteří přispěli svými příspěvky.

[su_service title=“Udělej radost před Vánoci“ icon=“icon: tipeee“ size=“44″]Pokud by jste chteli udělat radot před Vánoci i někomu jínému než své rodině neváhejte nás kontakotvat.[/su_service]